Bubble Bobble The Revival

Bubble Bobble The Revival


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
<embed height="560" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://www.frivcom.info/swf/BubbleBobbleTheRevival_1.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="580"></embed>