Looney Tunes Mahjong

Looney Tunes Mahjong


Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
<embed width="500" height="375" src="http://www.frivcom.info/swf/Looney_Tunes_Mahjong.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>